[Volapük.com]  Volapük.com Home
 
  

Reided 4

 

MOTORAVAB U TOOD

Pluamanum motoravabas, keli tuvoy pemekons in Yapän u in Tats-Pebalöl Lamerikäna. Too aniks dabinons, kels penüveigons se Linglän, Fransän, Deutän, Litaliyän. Bi motoravabs binons so jeriks, pösods tefädiko nemödiks dalabons onis. Ebo demü nebundan at nems diladilas, me kels tood binädükon oki, no binons vemo sevädiks pö pöp.

Motoravabs in Lamerikän pefabriköls labons kösömiko zilidis jöl u mälis. Uts labü zilids fol ya tio enepubons. Klülos, das uts labü zilids jöl fefilükons bänsini mödikum, ab binons nämikums. Semikna vifükumamakurb binon näi stiraluib. No nelaböfik binon lemödot datuvotas nutimik, äs radion, zigarülifilidöm, glok, e ret, kels pepladons ini stumaboed. Motoravab obik binon vemo nulädik. Fulükob bänsinacubi se pömöm me tuin. Motoravab labon nemu zilidis jöl; su toodakapüt gretot vaba penunädon. Karod binon gretik, luibs fol binons gretiks, leigoäsä miotajelöms. Föfavitür labon vitürikluinömis tel. I bänsinacuböp e garad binons mu nulädiks.

bänsinacub

petrol tank

pömöm

pump

bänsinacuböp

filling station

stiraluib

steering wheel

binädükön (oki)

to consist

stumaboed

dashboard

diladil

component

toodakapüt

(car) bonnet/hood

karod

(car) bodywork

tuin

hose (pipe)

miotajelöm

mudguard

vifükumamakurb

accelerator

nüveigön

to import

vitürikluinöm

windscreen wiper

garad

garage

zilid

cylinder