[Volapük.com]  Kadäm Volapüka Domio
 
  

Dalebüd Cifala de 1934, Yunul 1, Nüm: 3

Fölölo desini in büad obik de 1934, yanul, 1 pemäniotöli,
lebumölo fovo su vobod fa lecifef ela „Volapükaklub valemik Nedänik“ peprimöl (Logolöd yegedi: „Diläd valemik feda Volapükaklubas“ in nüm: 1 yeloda: 1 ela „Volapükagased pro Nedänapükans“!), e
demölo statudis e nomemi konömik Volapükakluba ebo änu penemöla, statudis e nomemi kelikis, soäsä pelautons pö kobikam valemik tü d. 22id tobula yela: 1932 oka, baivögob löliko,
lonob me penäd at statudis sököl ela „Fed Volapükaklubas“.
Dalebüd at ponotükon büo in „Volapükagased pro Nedänapükans“, e pötatimo i in „Zänagased Volapüka“, ven gased lätik podabükon.STATUDS ELA „FED VOLAPÜKAKLUBAS“


I. Nem.

§ 1. Volapükaklubs netik valik balons okis ad fed valemik bal labü nem: „Fed Volapükaklubas“.


II. Topät.

§ 2. Topät cifala (ä zänabüra Volapüka) binon topät calöfik feda Volapükaklubas.


III. Dät füna.

§ 3. Del 31id mäzula yela: 1932: dät, tü kel lecifef Volapükakluba valemik Nedänik efünon medü nun tefü Volapükaklub bevünetik valemik labü nem: „Diläd valemik feda Volapükaklubas“ in num 1id yeloda balid Volapükagased pro Nedänapükans, palecedon as dät füna feda Volapükaklubas.


IV. Vobayel.

§ 4. Vobayel feda baibinon kaledayel.


V. Disein.

§ 5. Fed diseinon, baiädü disein Volapükaklubas netik, ad födön plägi Volapüka (fa ‚J. M. Schleyer‛ tü d. 31id mäzula yela: 1879 pedatiköla), ed ad vogükön oni valemo, sodas fino padasevon as valemapük, e pagebon näi netapüks dabinöl in kosäd mudöfik e penamik as balik kosädamedöm bevünetik.


VI. Limanam.

§ 6. Bai § 1 statudas at, fed binädon me Volapükaklubs netik, kels leigafomiko labons nemis baiädik, äs

„Volapükaklub valemik Linglänik“,
„Volapükaklub valemik Fransänik“,
„Volapükaklub valemik Litaliyänik“, e r.

§ 7. Näi klubs valemik netik at fed labon as limian oka nog klubi valemik patik labü nem: „Diläd valemik feda Volapükaklubas“, lü kel kanons lüyumön Volapükans valik länas, kels no nog labons Volapükaklubis valemik netik lönik.


VII. Presidan.

§ 8. Cifal Volapükanefa, mögädo vicifal pö non cifala, binom sekü cal oka presidan feda Volapükaklubas.


VIII. Lecifef.

§ 9. Lecifef feda binädon me

Presidan,
Sekretan, e
Kädan.

§ 10. Lecifef binon leigüpiko cifef diläda valemik feda. § 11. Sekretan e kädan pacälodons fa presidan feda baiodü lecifefs Volapükaklubas valemik netik.


IX. Volapükaklubas valemik netik.

§ 12. Bai §§ 1 e 6 Volapükaklub valemik netik alik binon limian feda Volapükaklubas.

§ 13. Volapükaklub valemik netik labon bligi ad dunön e vobön baiädü disein, keli fed Volapükaklubas ebligädon oke, ab binon reto löliko livätik.

§ 14. Löfü balät Volapüka e baläl bevü Volapükans valik Volapükaklub valemik netik alik ai odunon tefü dins veütik ön baiod ko lecifef e ko limians votik feda.

§ 15. Bai § 14 statudas at Volapükaklub valemik netik olasumon ini bal bagafas statudas oka as disein oka, diseini ot, keli fed bai § 5 ebligädon oke.

§ 16. Diseinü dakip baläta Volapükaklub valemik netik ovälon oke

1ido siämamäki, kel binädon me siämamäk Volapüka, sus kel in Volapük nem kluba, e dis kel su tanod spiked fa on puvälöl pulüükons, e
2ido stänädi, kel binädon me diled stofa klilagedik labü fom mu balugik skötaplatäda, su kel, bai siämamäk kluba, komädons dis ods
a. nem kluba in Volapük,
ä. siämamäk Volapüka in gretot degnaik, e
b'. tanod ko spiked kluba.

§ 17. Ko disein ad kobokibön Volapükanis valik, kludo ad vitön seaditi onas, obinos vipabik, das statuds oninädons lonami, sekü kel limans kluba, kels labons demädis ot, u kels besteifons diseinis ot, u kels senälons neodi ad yümön okis vemikumo, okanons klubön ad diläds patik, „grupadiläds“ punemöls.

§ 18. Demü mög fomama grupadilädas, cifef kluba netik ai ponemon „lecifef“, ed ut grupadiläda „grupacifef“.


X. Diläd valemik.

§ 19. Volapükan alik läna, kel no labon klubi valemik neitk, kanon vedön liman diläda valemik feda.

§ 20. Sosus num dilädalimanas läna seimik uvedon saidiko gretik ad fomön kobo klubi netik, limans at okanons seditön de diläd valemik ad stidön Volapükaklubi valemik netik: limian feda Volapükaklubas.

§ 21. Limans diläda valemik labons gitodi ad lautön nomemi konömik lönik, kel ye no dalon labön nomi anik bal, kel taon ta statuds feda.

§ 22. Bai § 10 statudas cifef diläda valemik binädon me pösods ot, kels fomons lecifefi feda.


XI. Jäfidots.

§ 23. El „Zänagased Volapüka“ obinon jäfidot valemik feda e diläda valemik.

§ 24. (1) Gebädü Volapükaklubs valemik netik Volapükagaseds podabükons, in kels plä vödem Volapükik i vödem in natapük patik komädon. Volapükagaseds at olabons ma püks difik tiädis leigafomik, efe samo tiädis sököl:

„Volapükagased pro Linglänapükans“,
„Volapükagased pro Fransänapükans“,
„Volapükagased pro Spanyänapükans“, e r.
(2) Volapükagaseds at okanons binön somo jäfidot Volapükaklubas valemik netik difik netapüki calöfik ot labölas, sodas samo Volapükaklubs valemik netik tatas Spanyänapükik kanons labön jäfidoti ot bal tiädü „Volapükagased pro Spanyänapükans“.
(3) Güo Volapükaklub valemik netik läna labü püks calöfik tel u kil [1] kanon labön jäfidotis tel u kil.[1] Samo „Volapükaklub valemik Jveizänik“ okanon labön as jäfidots oka elis
„Volapükagased pro Deutänapükans“,
„Volapükagased pro Fransänapükans“, e
„Volapükagased pro Litaliyänapükans“,
kels leigüpo binons tefädo jäfidots elas
„Volapükaklub valemik Deutänik“,
„Volapükaklub valemik Fransänik“ e
„Volapükaklub valemik Litaliyänik“.

§ 25. (1) Demü balät in Volapükadins Volapükagaseds calöfik valik olabons

1ido fomäti ot, efe jölplifäti gretik labü tenots: zimmets 16 x zimments 25, e
2ido in gul nedetalöpik tiäda gaseda siämamäki Volapüka.
(2) If sekü kods veütik leodükam votik ozesüdonöv, täno komand digädon ad votükön balälo e valöpiko leodükami at, dat balät in Volapükadins no omoikonöv.

§ 26. Limans Volapükaklubas valemik netik e diläda valemik getons flato jäfidotis tefik okas.


XII. Monameds.

§ 27. Monameds poleodükons in nomem konömik.

§ 28. Monigetots e pelots paguvons fa kädan, kel gidükon atosi alyeliko pos fin vobayelo lo presidan feda.


XIII. Votükam statudas.

§ 29. Statuds at kanons te pavotükön fa lecifef feda in baiod ko lecifefs Volapükaklubas valemik netik.

§ 30. Votükams statudas obinons pas lonöfiks, if punotükons fa cifal me dalebüds patik.


XIV. Nomem konömik.

§ 31. In nomem konömik plu kuratiko utos valik pulonon, kelos zesüdos demü nomäd gudik dinas.


XV. Loveikamamesüls.

§ 32. Dü tim, das el „Zänagased Volapüka“ no nog pubon, dins valik fedi Volapükaklubas teföls ponotükons ini „Volapükagased pro Nedänapükans“.

§ 33. Sovüo jüs in nomem konömik noms kuratik pulonons tefü cäl e säcäl limanas (plä presidan) lecifefa feda Volapükaklubas, söl: ‚Dr. Arie De Jong‛ in ‚Voorburg‛ (Nedän) e söl: ‚J. G. M. Reynders, Sr.‛ in ‚Den Haag‛ (Nedän) ofomoms kobü ob lecifefi feda, tefädo cifefi diläda valemik feda Volapükaklubas, efe söl balid as sekretan, e söl telid as kädan.

§ 34. Limanamamon pro liman diläda valemik binon fl. Ned. 2,50 a yel.


So pelonöl tö ‚Bad Godesberg‛
tü d. 1id yunula yela: 1934
Cifal Volapükanefa,
Prof. Dr. ALBERT SLEUMERNOETS. (Vükifonät)

  1. 1.0 1.1 Bükapöl: kilisSe Volapükagased pro Nedänapükans 1934, Nüm: 6, Pads: 35-38.

©2004-2012 Ralph Midgley and Michael Everson
Hosted by Evertype